Hakkımızda

Amaçlar :

Trakya Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri sosyal, kültürel ve akademik çalışmalar çerçevesinde, üniversite tarafından sağlanan olanaklarla, ulusal ve uluslararası ilişkiler alanına ilgi duyan ve bu alanda okuyan öğrencilerin bir araya gelmesini sağlamak,

Dünya geneli, bölgesel ve ülkesel bazdaki konuları lojistik ve dış ticaret bakış açısıyla tartışmak ve değerlendirmek,

Üye öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek,

Öğrencilerin okul sonrası döneme hazırlıklarını kolaylaştırmaktır.

 

Faaliyetler :

Trakya Üniversitesi öğrencilerinin lojistik ve dış ticaret alanları kapsamında düzenlenen seminer, konferans, panel gibi bilimsel Faaliyetlere imkânlar ölçüsünde katılımı kolaylaştırmak,

Lojistik ve dış ticaret alanları kapsamına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında öğrenciler tarafından düzenlenecek seminer, konferans, panel gibi bilimsel Faaliyetleri koordine etmek, katılım belgesi vermek,

Trakya Üniversitesi resmi internet sitesinde, öğrenci topluluğu için bir alan oluşturmak ve bu site ile belli faaliyetlerin internetten görünürlüğünü sağlamak,

 İlgili alana yönelik alanlarda geziler veya ziyaretler düzenlemek,

Öğrencilerin bilgi noksanlıklarını gidermek amacıyla ile belge, kitap veya makale gibi dokümanları okunmasına imkân sağlamak, belirlenen konularda makaleler yazmak veya analizler yapmak, yaptırmak,

Diğer ulusal veya uluslararası öğrenci kulüpleri ve araştırma merkezlerinin faaliyetlerini takip ve gerektiğinde koordine ederek program öğrencilerinin yararlanmasına imkân sağlamaktır.

Bu içerik 08.08.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 153 kez okundu.